תגיות

דף הבית / תגיות: רשימת נכסים / משרדים להשכרה במרכז ירושלים

נכסים שנוספו לאחרונה

נכסים מומלצים

משרדים להשכרה בתלפיות

ריבקה

מספר נכס: 1853491

משרדים ברמה גבוהה.

d/dmitri/a0e34301cb.jpg

בניין כלל

מספר נכס: 0637639

₪ 65

משרדים בתלפיות להשכרה

i/inehmad/a420ab99e8.jpg

פייר קנינג

מספר נכס: 3095020

₪ 55

שטח לאחסון במודיעין

ליגד סנטר

מספר נכס: 1249364

משרד להשכרה בהר...

הר טום

מספר נכס: 1895550

מסחרי להשכרה בגבעת שאול

d/dmitri/82725bdbe1.jpg

כנפי נשרים

מספר נכס: 0342025

₪ 4,500

להשכרה מסחר בהר חוצבים

d/dmitri/2d2b506992.jpg

קרית המדה

מספר נכס: 9143323

משרד להשכרה מרכז העיר

d/dmitri/898dd54d56.jpg

יפו

מספר נכס: 9621328

להשכרה 4 משרדים 1 משרדים להשכרה במרכז ירושלים 7400 106 9 14 כן
  • דרום
  • צפון
  • מזרח
פרטים נוספים
Cron task